Betel, Heistad.

Velkommen

 

Pinsemenigheten Betel Heistad er et åpent, inkluderende og ekspanderende felleskap der mennesker møter Gud, opplever hans nærvær og kraft.                      


Besøk oss:
Pinsemenigheten Betel Heistad.
Brattåsvegen 244.
3942 Porsgrunn.

                
Vil du gi en gave til menigheten, har vi bankkontonr.: 2601.33.08739 og VIPPS 589821

Vi har møter hver onsdag-, fredag- og søndags kveld.

Mandag og torsdag formiddag fra 10-12 er det bønnemøte

Søndagsmøtene starter kl 18. Onsdag og fredag starter møtene kl 19.    

Se annonsering av møter under; månedens møteplan.

Du er alltid velkommen til våre møter!

Du er velkommen inn her på vår hjemmeside for å se hvordan vi har det og bli bedre kjent med oss! 
Ta gjerne kontakt!