Betel, Heistad.

Velkommen

         
Betel, Heistad er et åpent,
inkluderende og ekspanderende felleskap der mennesker møter Gud, opplever hans nærvær og kraft.
                     


Besøk oss:
Pinsemenigheten Betel Heistad.
Brattåsvegen 244.
3942 Porsgrunn.

                
Vil du gi en gave til menigheten, har vi bankkontonr.: 2601.33.08739


Vi har møter hver onsdag-, fredag- og søndags kveld.

Søndagsmøtene starter kl 18. Onsdag og fredag starter møtene kl 19.    

Se annonsering av møter under; månedens møteplan og omtale av spesielle møter under; nytt framover.

Du er alltid velkommen til våre møter!

Du er velkommen inn her på vår hjemmeside for å se hvordan vi har det og bli bedre kjent med oss! 
Ta gjerne kontakt!          
           
   

Betel, Brattåsveien 244
Møtelokalet.