Betel, Heistad.

Velkommen

 

ALLE MØTER OG AKTIVITETER AVLYSES UT APRIL.
Kjære menighet.
Vi hilser med salme 121.
Vi opplever en uvirkelig hverdag. Vi blir alle påvirket av den situasjonen som vårt land er i.  Derfor er det viktig at vi alle spiller på lag med myndighetene og de krav de kommer med. Derfor har Betel innstilt alle møter og aktiviteter ut april.  Hvis situasjonen skulle endre seg kommer vi tilbake med mer informasjon.  Vi i eldsterådet møtes med jevne mellomrom og holder oss oppdatert på situasjonen.  Vi har løpende utgifter og vi henstiller til alle å støtte menigheten i denne tiden. (Bankkonto og Vipps ,se info lenger ned på siden) Vi ber for menigheten og vi er tilgjengelig på telefon hvis dere har behov for forbønn, samtale eller praktisk hjelp til f.eks. handling. Vi har også et ønske om felles bønn hver mandag kl 10.00 for alle som har anledning til det i hjemmene.
Eldsterådet.

Pinsemenigheten Betel Heistad er et åpent, inkluderende og ekspanderende felleskap der mennesker møter Gud, opplever hans nærvær og kraft.                     


Besøk oss:
Pinsemenigheten Betel Heistad.
Brattåsvegen 244.
3942 Porsgrunn.

                
Vil du gi en gave til menigheten, har vi bankkontonr.: 2601.33.08739 og VIPPS 589821

Vi har møter hver onsdag-, fredag- og søndags kveld.

Mandag og torsdag formiddag fra 10-12 er det bønnemøte

Søndagsmøtene starter kl 18. Onsdag og fredag starter møtene kl 19.    

Se annonsering av møter under; månedens møteplan og omtale av spesielle møter under; nytt framover.

Du er alltid velkommen til våre møter!

Du er velkommen inn her på vår hjemmeside for å se hvordan vi har det og bli bedre kjent med oss! 
Ta gjerne kontakt!