Andakt/vitnesbyrd.

For jeg vet om de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. 
Det er FREDSTANKER og ikke tanker til ulykke.
JEG vil gi dere fremtid og håp. 
Jeremias 29:11
Jeg har prøvet Hans løfter og funnet at det er sannhet.
Ut av trengselen førte han meg, og han gav meg fred.
Han har ikke lovet å ta oss ut av denne verden, men han har å føre oss gjennom bare vi setter vår lit til Ham.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ser du din frelser på korset?

Johannes evangeliet. kap.3.vers 16.
For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn.
Han elsker meg se det er hemligheten, synges det i en sang. Jeg kunne ikke motstå Guds kjærlighet da det gikk opp for meg en dag at Gud ville gi sin eneste sønn for å ta bort alle mine synder, og ikke bare mine, men all verden synd, og ved hans sår har vi fått legedom for kropp og sjel.
Johannes hadde fått sett Jesus, Guds offerlam som bærer all verdens synd.
Da du og jeg fikk se Jesu lidelse og seier på Golgata kors, da vil vårt hjerte flyte over med et takk og lov til Jesus at han bar våre synder opp på korsets tre.
Skjønner vi helt hva som skjedde det øyeblikket da Jesus ropte ut; Det er fullbrakt!?
Vi kan be om at den Hellige Ånd må salve våre øyne så vi kan se og oppleve dette store under klarere.
Da vil du nok takke og love og prise Jesus mye mer for det Han har gjort.
Da Jesus brøt brødet sammen med disiplene, da ble deres øyne åpnet.
Det å være sammen med Jesus i ordet og bønnen. Da vil vi oppleve at ordets brød blir levende for oss og vi får et klarere syn på Jesu forsoning og Guds kjærlighet.
Paulus 2.brev til Korinterne. kap.3.vers 18. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Dagfinn Lindhjem 13.februar 2010.

Ser du din frelser på korset, ser du den kamp han har. Ensom, forlatt av alle, ja av sin egen far. Det var for våre synder han på korset hang kunn for å frelse verden fra død å undergang.

Å, min kjære frelser. Aldri fatter jeg at du kunne lide korsets død for meg. Takk at lyset skinner alltid klart derfra. Takk for hver som finner deg på Golgata

ORD SOM SKAPER.....

De kom til Jesus og sa; Si bare et ord så blir min gutt helbredet.
Det var helbredende ord av Jesus som forvandlet hele situasjonen.
Det står at de talte og det skjedde. Troens opphavsmann skapte tro og håp hos de som hørte hans ord, og det ble som Han talte.
Da Jesus skapte vann om til vin, sa Maria; Det Han sier, det skal dere gjøre.
Et problem ble forvandlet til glede, for Jesus var der. Joh. 2:5.
Vi har enda et eksempel da de 10 speiderne gikk inn i Kanans land. Det de talte når de kom tilbake var preget av tro og vantro for de oppfattet det utifra den tro som de hadde i sitt hjerte og uttalte det forskjellig, men Kaleb og Josva som hadde tro, talte et positivt språk og sa om fienden at vi skal ete dem som brød. 4. Mosebok.13:33 og 14:6-9.
De så mulighetene og uttalte det.
Jeg tenker på hvilke ord vi bruker.
Kan våre ord skape legedom i våre omgivelser?
Ordspråkeren har noen visdomsord å si oss.
Milde ord er som legedom for kroppen. Ordspr. 12:18
Det står også at han ga meg en disippeltunge så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Jesaias 50:4.
Jakobs brev 3:8 taler om tungen som et vanskelig lem, som er vanskelig å styre.
Men skal ikke alle vi som ønsker å komme inn i det himmelske Kanan, tale et positivt språk?
Må Gud gi meg og alle oss troende nåde til det.
Til slutt; Dette er mitt hjertes ønske og bønn til Gud, at mange må bli frelst ved vår ferd og tale.

Må Gud velsigne deg.

Dagfinn Lindhjem. 30.mai 2010

DA GUD HELBREDET MEG


 Jeg må kunne si om meg selv at jeg stort sett har vært frisk og ved god helse, men Januar 2007 ble kroppen min angrepet av eksem – sterk eksem !!!

  Det hele startet med et lite angrep på halsen som etter hvert utviklet seg. Det var plagsomt men jeg tenkte at dette går nok snart over. Det gjorde det imidlertid ikke. Det bare utviklet seg og etter ca. 1 mnd var hele kroppen min angrepet av dette eksemet – fra hodebunn til under føttene mine. Det var som om tusenvis av maur krøp under huden min og bet meg.

  Jeg var hos min fastlege og jeg fikk startet på medisiner mot kløe og allergi. Det startet med reseptfrie medisiner men dette måtte endres til reseptbelagte salver og piller. Disse medikamentene hadde ingen virkning på meg. Jeg ble så henvist til hudlege. Der ble jeg satt på kortisontabeletter med styrke som økte over noen dager opp til 6 tabeletter pr. dag før meg måtte redusere igjen. Dette fordi det var sterke medisiner som man ikke kan gå på over for lang tid. Det roet kløen noe, men ganske snart måtte jeg øke tabelettmengden igjen og slik fortsatte det over lang tid. Sammen med dette brukte jeg sterk kortisonsalve.

  Jeg var sterkt plaget og jeg klødde meg til blods og ble veldig fortvilet. På nettene sov jeg svært lite og urolig da jeg stadig klødde og måtte opp å smøre meg.

  Imidlertid så hadde jeg min tro på Jesus som min Frelser og Helbreder. Jeg var stadig framme til forbønn og jeg hadde en tro på at jeg en dag ville bli helbredet og var veldig klar for det.

  I løpet av våren ble det bestemt at vi skulle ha en vennetur til Israel. Denne reisen skulle skje i månedskifte september/oktober (høsttakkefesten) samme år. I løpet av sommeren dette året hørte jeg en pastor fortelle om sin tur til Israel og konferanse som han deltok i der.

  DA SKJEDDE DET – Det var en stemme inne i meg som sa: ”Da du kommer til Israel skal du dykke deg ned i Jordan elven 7 ganger og etter den 7 gangen skal du være helbredet.” Jeg grep dette og var fast bestemt på at dette skulle jeg gjennomføre.

  Som liten leste jeg bibelfortellinger og historien om Naman og tjenestepiken var veldig kjent for meg. Det var en av mine favorittfortellinger fra den gang.

  Så kom tiden da vi skulle reise og på flyet ned så var det så ille at jeg ikke viste sikkert hvordan jeg skulle klare å gjennomføre denne turen. Dette tiltross for at jeg også nå gikk på 6 kortisontabeletter pr. dag og hadde stadig bruk av salven min. Det var støtten fra min Gisle som holdt motet og troen oppe.

  Dette var min første tur til Israel og noen få dager senere stod jeg ved Jordan elven. En i reisefølget vårt skulle døpe seg og så snart han hadde gjort dette benyttet jeg sjansen. Jeg tok på meg badetøy og dukket meg ned – 7 ganger. Etter den 7. gangen ble jeg veldig ”rørt” av Gud og jeg visste at NOE STORT var skjedd. Tårene kom og Gisle trodde kanskje jeg hadde slått meg, men nei det var Gud som hadde rørt ved meg, og vi gledet oss stort over dette. Resten av denne dagen hadde jeg ingen kløe og den påfølgende natten sov jeg uavbrutt for første gang på svært lang tid.

  Siden denne dagen har jeg vært fri fra eksem, noe som jeg er veldig takknemelig til Gud for – Dette er Guds verk og Han skal ha all Ære !!!

  Min mann Gisle og jeg har over lang tid vært med å velsigne Israel og det oppfordrer vi også alle andre til å gjøre !!!

 

  Anne-Lise Langård