Månedens møteplan

                  

September

 


Søndag 20.  kl 18.00       Roy Sveinungsen taler og synger    

                                       Enrique synger           

Mandag 21.  kl 10.00      Formiddagsbønn

Onsdag 23.  kl 19.00      Eigil Rognlien taler

Torsdag 24.  kl 10.00     Formiddagsbønn

Fredag 25.  kl 19.00       Bønnemøte

Søndag 27.  kl 18.00      John Langerud taler

                                      Åse Marie m/team synger

Mandag 28.  kl 10.00    Formiddagsbønn

Onsdag 30.  kl 19.00    Bibeltime v/Frank

       

OKTOBER      

Torsdag 1   kl 10.00          Formiddagsbønn

Søndag 4.   kl 18.00          Allan Nilsson taler,

                                         Betelteamet                 

Mandag 5.   kl 10.00         Formiddagsbønn

Onsdag 7.   kl 19.00         Monica Hammari deler ordet

Torsdag 8.  kl 10.00         Formiddagsbønn

Fredag 9.    kl 19.00        Bønnenatt

Søndag 11.  kl 18.00        Torstein Grotbekk taler

                                        Betelmusikken 

Mandag 12. kl 10.00         Formiddagsbønn

Onsdag 14. kl 19.00         Bibeltime v/Frank Sakariassen

Torsdag 15. kl 10.00        Formiddagsbønn

Søndag 18.  kl 18.00        Gunilla og Johan Sigvardsson 

                                        synger og taler

Mandag 19. kl 10.00        Formiddagsbønn

Onsdag 21. kl 19.00        Bønn og vitnemøte

Torsdag 22. kl 10.00       Formiddagsbønn

Fredag 23. kl 19.00        Bønnemøte

Søndag 25. kl 18.00        Milla Kristensen taler

                                       Åse Marie m/team 

Mandag 26. kl 10.00       Formiddagsbønn

Onsdag 28. kl 19.00        Bibeltime v/Frank Sakariassen

Torsdag 29. kl 10.00       Formiddagsbønn          

        

                    

Alle møtene blir i storsalen. Der er sitteplasser organisert ihht smittevernreglene


Vi ønsker alle velkommen til møtene. 

VÆR MED Å BE OM GUDS BESKYTTELSE OVER LAND OG FOLK


       

                                                                                                                                                                                                                                        


 

             

 
                                           
  


                           

                     
                         
       
                     

  
  
                           
   


                 
           


   
             


    

Stolplassering i salen.