Månedens møteplan

            JUNI    

Mandag 1.  Kl 18.00.  Johnny Iversen taler, Enrique synger

Onsdag 3.  Kl 19.00.    Bønnemøte

Søndag 7 .  Kl 18.00.   Leif Gustavsen taler, Betelteamet synger. Misjonsmøte

Onsdag 10.  Kl 19.00.  Bønnemøte

Søndag 14.  Kl 18.00.  Roy Arneberg taler, Åse Marie m/ team synger

Onsdag 17.  Kl 19.00.   Bønnemøte

Søndag 21.  Kl 18.00   Nils Petter Lien taler. Åse Marie m/team synger

Onsdag 24.  Kl 19.00  Bønnemøte

Søndag 28.  Kl 18.00.  Frank Sakariassen taler, Enrique synger

JULI

Søndag 5.  Kl 18.00   Milla Kristensen taler og synger

Søndag 12. Kl 18.00  Frank Sakariassen taler 

SOMMERFERIE FREM TIL 19 august. 

19. August kl 19.00.  Menighetsmøte


Alle møtene blir i storsalen. Der er sitteplasser organisert ihht smittevernreglene


Vi ønsker alle velkommen til møtene. 

VÆR MED Å BE OM GUDS BESKYTTELSE OVER LAND OG FOLK


       

                                                                                                                                                                                                                                        


 

             

 
                                           
  


                           

                     
                         
       
                     

  
  
                           
   


                 
           


   
             


    

Stolplassering i salen.