Månedens møteplanAUGUST     

Onsdag 15. kl.18:30        Lederrådsmøte

Søndag 19. kl. 18            Milla Kristensen taler

                                      Betelmusikken deltar

Mandag 20. kl. 10 - 12     Formiddagsbønn

Onsdag 22. kl.19             Terje Tveiten deler Guds ord

Torsdag 23 kl. 10 - 14     Kontortid, Terje Tveiten

Fredag 24. kl. 19             Bønnemøte

Søndag 26. kl. 17            Samlingsfest

                                     Innsettelse av Terje Tveiten

Mandag 27. kl. 10 - 12     Formiddagsbønn

Onsdag 29. kl.19            Kirsti Arvesen deler Guds ord

Fredag 31 kl. 19            Kveldstreff v/ Johannes Bakken

                                    Grenlandsteamet deltar


ALLE ER VARMT VELKOMMEN TIL MØTENE.