Månedens møteplan

FEBRUAR 

Søndag 23   kl 18.00   Vladimir Hirnyak taler - Betelmusikken  

Mandag 24   kl 10.00   Formiddagsbønn

Onsdag 26   kl 19.00   Knut Havsund taler ( bilder..)

Torsdag 27   kl 10.00   Formiddagsbønn

Fredag 28    kl 19.00    Andaktsmusikken synger og vitner 


MARS

Søndag 1      kl 18.00    Kjell Hansen taler - Betel-teamet

Mandag 2      kl 10 - 12 Formiddagsbønn

Tirsdag 3      kl 17.30    Planlegging oppstart Junior'n

                    kl 19.00   Musikkøvelse

Onsdag 4      kl 19.00    ÅRSMØTE (kun medlemmer)

Torsdag 5     kl 10 - 12  Formiddagsbønn

Fredag 6      kl 19.00    Bønnemøte

Søndag 8      kl 18.00    Terje Tveiten taler - Betel-teamet

Mandag 9     kl 10 - 12  Formiddagsbønn

Tirsdag 10    kl 17 - 19  Junior'n

Onsdag 11    kl 19.00    Vitnemøte

Torsdag 12   kl 10 - 12  Formiddagsbønn

Fredag 13    kl 19.00    Kveldstreff - John Langerud taler

                                  Grenlandsteamet synger

Søndag 15    kl 17.00   Årsfest

                                  B.T.Friberg taler - alle Betel's musikere og sangere

Mandag 16   kl 10 - 12  Formiddagsbønn

Tirsdag 17   kl 17 - 19   Junior'n

                  kl 19.00     Musikkøvelse

Onsdag 18   kl 19.00     Bibeltime v/Frank Sakariassen

Torsdag 19   kl 10 - 12  Formiddagsbønn

Fredag 20     kl 19.00   Bønnenatt

Søndag 22   kl 18.00     John Langerud taler -Nattverd.   Betelmusikken

Mandag 23   kl 10 - 12  Formiddagsbønn

Tirsdag 24   kl 17 - 19  Junior'n

Onsdag 25   kl 19.00    Johnny Iversen deler ordet

Torsdag 26  kl 10 - 12  Formiddagsbønn

Fredag 27    kl 19.00   Kveldstreff  - Frank Sakariassen taler

                                 Grendlandsteamet synger

Søndag 29   kl 18.00    Eigil Rognlien taler - Betelmusikken

Mandag 30   kl 10 - 12  Formiddagsbønn

Tirsdag 31   kl 17 - 19  Junior'n

                  
  

ALLE ER VARMT VELKOMMEN TIL MØTENE