Månedens møteplan

 


NOVEMBERMandag 20. kl. 10 - 12        Formiddagsbønn                      

Onsdag 22. kl. 19       Bønn- og vitnemøte  

Torsdag 23. kl. 6 - 8   Morgenbønn

Fredag 24. kl. 19.00. Kveldstreff v/ Ronald Gundersen, Evy Ann og Linda. Grenlandsteamet deltar.

Søndag 26.  kl. 18     Ørnulf Ange taler. Betels egne musikkrefter deltar.

Mandag 27. kl. 10 - 12        Formiddagsbønn 

Onsdag 29. kl. 19       Bønn- og vitnemøte  

Torsdag 30. kl. 6 - 8   Morgenbønn


ALLE ER VARMT VELKOMMEN TIL MØTENE.