Månedens møteplan

            JUNI    

Mandag 1.  Kl 18.00.  Johnny Iversen taler, Enrique synger

Onsdag 3.  Kl 19.00.    Bønnemøte

Søndag 7 .  Kl 18.00.   Leif Gustavsen taler, Betelteamet synger. Misjonsmøte

Onsdag 10.  Kl 19.00.  Bønnemøte

Søndag 14.  Kl 18.00.  Roy Arneberg taler, Åse Marie m/ team synger

Onsdag 17.  Kl 19.00.   Bønnemøte

Søndag 21.  Kl 18.00   Nils Petter Lien taler. Åse Marie m/team synger

Onsdag 24.  Kl 19.00  Bønnemøte

Søndag 28.  Kl 18.00.  Frank Sakariassen taler, Enrique synger

JULI

MØTENE I JULI ER AVLYST

SOMMERFERIE FREM TIL 19 august. 

19. August kl 19.00. Menighetsmøte


Alle møtene blir i storsalen. Der er sitteplasser organisert ihht smittevernreglene


Vi ønsker alle velkommen til møtene. 

VÆR MED Å BE OM GUDS BESKYTTELSE OVER LAND OG FOLK


       

                                                                                                                                                                                                                                        


 

             

 
                                           
  


                           

                     
                         
       
                     

  
  
                           
   


                 
           


   
             


    

Stolplassering i salen.