Fotoalbum

Salen var full og proskjektoren var god å ha nå. Teksten er godt synlig bakerst.

Årsfest 2017: Forbønn for forstanderparet

Årsfest 2017: Forbønn for 2 nye menighetstjenerinner og ny sekretær

Årsfest 2017: Terje Tveiten foretok innsettelsen av ny forstander

Årsfest 2017

Årsfest 2017: Festkomiteen

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Juleverksted 2013: 70 barn og voksne var samlet denne lørdagen.

Samlingsfest 2013

Samlingsfest 2013

Samlingsfest 2013

Samlingsfest 2013

Årsfest 2013

Årsfest 2013: Innsetting av Eldste

Årsfest 2013

Årsfest 2013: Innsetting av Frivillige og Tjenere

Jenny H synger takkeverset for oss på Kveldstreff.

Sang av venner fra Eritrea på misjonsmøte 3.febr.-13

Grendlandsteamet + to stk.

Ole Trygve og Tom Fredrik spilte og sang på festen.

Nyttårsaftens fest 2010

Misjonskasserer Thordis Iversen og mannen, Kristian.

Raymond Rissmann sang.

Dagfinn Lindhjem taler på et kveldstreff, fredagskveld.

Toril Torp Kjendal spiller godt på piano.

Øystein Arvesen ledet festen.

Tore Kristiansen sang Åge`s sanger.

Bjørnar Lillegren synger og spiller.

Velkommen til vårt album.
Vi vil legge ut bilder her når det er noe spesielt i vår menighet.Det er en liten tekst under hvert bilde.