Betel, Heistad.

Velkommen

 

Pinsemenigheten Betel Heistad er et åpent, inkluderende og ekspanderende felleskap der mennesker møter Gud, opplever hans nærvær og kraft.                      


Besøk oss:
Pinsemenigheten Betel Heistad.
Brattåsvegen 244.
3942 Porsgrunn.

                
Vil du gi en gave til menigheten, har vi bankkontonr.: 2601.33.08739 og VIPPS 589821

Kontortid, Forstander: Partallsuker: Mandag: Kl. 11 - 14 og Fredag kl. 14 - 17

Vi har møter hver onsdag-, og søndags kveld.

Annenhver fredag har vi kveldstreff med bevertning.

Mandag kveld kl.19 og torsdag formiddag kl.10 er det bønnemøte.

Søndagsmøtene starter kl 18. Mandag, onsdag og fredag starter møtene kl 19.    

Se annonsering av møter under; månedens møteplan.

Du er alltid velkommen til våre møter!

Du er velkommen inn her på vår hjemmeside for å se hvordan vi har det og bli bedre kjent med oss! 
Ta gjerne kontakt!