Fotoalbum

Årsfest, med innsettelse av Forstander, Eldste og Menighetstjener

Forbønn for Eldste og Menighetstjener

Stor glede når vi har dåp, og troende legges til menigheten.

Bjørnar Baann ønskes velkommen i menigheten

Vivian og Ronny Berstad ønskes velkommen som nye medlemmer

Forbønn for Terje Tveiten som fast forkynner.

Dåp av Elisabeth Lindhjem

Innsettelse av Ludvik Karlsen som forstander

Brødrene ber for Johnny Iversen som går inn som eldste.

Forbønn for for de som går inn som tjenere . Cecilie Eriksen og Dagfinn Lindhjem.

Årsfest 2017: Forbønn for 2 nye menighetstjenerinner og ny sekretær

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Jubileumsfest, 30 år

Juleverksted 2013: 70 barn og voksne var samlet denne lørdagen.

Samlingsfest 2013

Samlingsfest 2013

Samlingsfest 2013

Samlingsfest 2013

Årsfest 2013

Årsfest 2013: Innsetting av Eldste

Årsfest 2013

Årsfest 2013: Innsetting av Frivillige og Tjenere

Jenny H synger takkeverset for oss på Kveldstreff.

Sang av venner fra Eritrea på misjonsmøte 3.febr.-13

Evangelieteamet fra Arendal synger på Kveldstreffet.

Grendlandsteamet.

Ole Trygve og Tom spilte og sang på festen.

Nyttårsaftens fest 2010

Dagfinn Lindhjem taler på et kveldstreff, fredagskveld.

Toril Torp Kjendal spiller godt på piano.

Øystein Arvesen ledet festen.

Tore Kristiansen sang Åge`s sanger.

Bjørnar Lillegren synger og spiller.

Velkommen til vårt album.
Vi vil legge ut bilder her når det er noe spesielt i vår menighet.Det er en liten tekst under hvert bilde.