Møteplan      MØTEOVERSIKT NOVEMBER -2023

 

 

         


       Søndag         26.11     kl 18.00 Kveldsmøte  Forst. Terje Tveiten taler  Nattverd

                                       Enrique synger


      Mandag        27.11     kl 19.00 Bønn


      Onsdag        29.11      ONSDAGSMØTET ER AVLYST


MØTEOVERSIKT DESEMBER -2023

 

Fredag 01.12  kl 18.00  Kveldstreff  Gjest Tore Kristiansen

 

Lørdag 02.12  kl 12.00  Juleverksted.

 

Søndag 03.12  kl 18.00 Kveldsmøte.  Kjell Hansen taler. Betelmusikken

 

Mandag 04.12  kl 19.00 Bønnemøte

 

Onsdag 06.12  kl 18.00  Over en åpen bibel v/ Terje Tveiten

 

Søndag 10.12  kl 18.00  Kveldsmøte. Terje Tveiten taler .Eigil m/team

 

Mandag 11.12  kl 19.00  Bønnemøte

 

Onsdag 13.12  kl 18.00  Over en åpen Bibel v/Terje Tveiten

 

Søndag 17,12  kl 17.00 Vi synger julen inn Andakt v/ Terje Tveiten 

 

Tirsdag 26.12  kl 18.00 2.juledag Høytidsmøte Terje Tveiten taler.

 

                 

 

      VI ØNSKER ALLE EN VELSIGNET JULEHØYTID 


 

                     

                        Velkommen til Betel Heistad