Møteplan


 

                                             APRIL 

 

Søndag     02.04          Kveldsmøte kl. 18.00  Frank Sakariassen taler. Sang Enrique


Mandag    03. 04         Bønn kl. 19.00


Skjærtorsdag               Kveldsmøte kl. 18.00 Nattverd Terje Tveiten taler.Bjørnar synger


Langfredag                   Kveldstreff kl. 19.00 Gjest : Dagfinn Lindhjem sang: Evangelievennene


2 Påskedag                  Høytidsmøte kl. 18.00    Terje Tveiten taler.Betelmusikken


Onsdag     12.04          Bibelundervisning ogbønn kl. 18.00 

                                     Tema : De syv jeg er proklamasjoner V/ Terje Tveiten


Søndag      16.04          Kveldsmøte kl. 18.00Terje Tveiten taler.  Eigil m/team synger


Mandag     17.04         Bønn kl. 19.00


Onsdag       19. 04       Bibelundervisning og bønn kl. 18.00 

                                    Tema : De syv jeg er proklamasjonerV/ Terje Tveiten


Fredag         21.04        Kveldstreff kl. 19.00 Gjest : Leif Gustavsen


Søndag         23.04       Kveldsmøte kl. 18.00 Terje Tveiten taler. Åse Marie m/team


Mandag       24.04        Bønn kl. 19.00


Onsdag       26.04         Bibelundervisning og bønnkl. 18.00

                                     Tema : De syv jeg er proklamasjoner V/ Terje Tveiten


Søndag         30.04       Kveldsmøte kl. 18.00  Kjell Hansen taler. Sang Enrique

                               

                        Velkommen til Betel, Heistad