MøteplanJANUAR

Søndag           02.01     Kveldsmøte kl 18.00  Terje Tveiten taler.  Sang: Toril, Åse Marie og Harald


Onsdag           05.01     Bibeltime kl. 19.00 Ved Terje Tveiten  Tema: Bruken av de Åndelige Nådegaver

Søndag           09.01     Kveldsmøte kl. 18.00 Leif Gustavsen taler.  Sang: Åse Marie m/ team


Mandag         10.01     Bønn kl. 19.00

Onsdag          12.01     Kl. 19.00 Bibeltime ved Terje Tveiten  Tema: bruken av de Åndelige Nådegaver

Søndag          16.01     Kveldsmøte kl. 18.00 Terje Tveiten taler.  Sang v/ Eigil Rognlien


Mandag         17.01    Bønn kl. 19.00

Onsdag          19.01     Bibeltime kl. 19.00 bibeltime ved Terje Tveiten  Tema: bruken av De Åndelige Nådegaver

Søndag          23.01     Kveldsmøte kl. 18.00 Ørnulf Ange Taler.  Sang v/ Enrique


Mandag        24.01     Bønn kl. 19.00

Tirsdag          25.01     Lederrådsmøte kl. 19.00 

Onsdag         26.01     Bibeltime kl. 19.00 ved Terje Tveiten  Tema : Tabernakelets evg. Hemmeligheter

Søndag         30.01     Kveldsmøte kl. 18.00  Terje Tveiten taler  Nattverd.  Sang: Betelmusikken


Mandag        31.01     Bønn kl. 19.00Alle er varmt velkommen til møtene.