Møteplan


SEPTEMBER


Mandag    26.09     Bønn kl. 19.00

Onsdag     28.09     Bibelundervisning og bønn Tema Efeserbrevet ved Terje Tveiten 


OKTOBER


Søndag     02.10     Kveldsmøte kl. 18.00     Terje Tveiten taler.   Sang v/ Enrique


Mandag     03.10     Bønn kl. 19.00

Onsdag     05. 10     Bibelundervisning og bønn kl 19.00 Siste del av Efeserbrevet v/ Terje Tveiten 

Fredag      07. 10     Kveldstreff  kl. 19.00 Gjest : Ronald Gundersen 

Søndag     09. 10     Kveldsmøte kl. 18.00     Frank Sakariassen taler


Mandag     10. 10     Bønn kl. 19.00

Onsdag     12. 10    Bibelundervisning og bønn kl. 19.00   Tema ; Johannes åpenbaring del 1 V/ Terje Tveiten 

Søndag     16. 10     Kveldsmøte kl 18.00  Gunnar Harkestad taler.   Sang v/ Eigil m/ team


Mandag     17. 10     Bønn kl. 19.00

Onsdag     19.10     Bibelundervisning og bønn kl. 19.00 Tema : Johannes åpenbaring del 2  V/ Terje Tveiten 

Fredag      21.10     Kveldstreff kl. 19.00 Gjest : Johannes Bakken 

Søndag     23. 10    Kveldsmøte kl. 18.00 Terje Tveiten taler.   Sang v/ Åse Marie m/ team 


Mandag    24. 10     Bønn kl. 19.00

Onsdag    26. 10    Bibelundervisning og bønn kl. 19.00 Tema : Johannes  åpenbaring del  3 V/ Terje Tveiten 

Søndag    30. 10    Kveldsmøte kl. 18.00 Terje Tveiten taler.   Nattverd.   Sang v/ Enrique


Mandag   31. 10     Bønn kl. 19.00

Tirsdag     01.11      Lederådsmøte kl. 19.00


Alle er varmt velkommen til møtene.