MøteplanMØTE OVERSIKT  JUNI 
Fredag 14. 06 KL 18.00 Kveldstreff Gjest : Tore Kristiansen


Søndag 16. 06 KL 18.00 Kveldsmøte Terje Tveiten taler Åse Marie m/team synger


Mandag 17.06 KL 19.00 Bønn ( Siste før sommeren )

Onsdag 19. 06 KL 18.00 Over en Åpen Bibel Terje Tveiten (siste før sommeren )


Søndag 23. 06 KL 18.00 Kveldsmøte Kjell Hansen taler . Enrique synger


Søndag 30. 06 KL 18.00 Kveldmøte Terje Tveiten taler.Nattverd
MØTE OVERSIKT FOR JULI /AUGUST


Søndag 14. kl 19.00 Kveldsmøte Monica Hammari taler.
Sang og musikk ved Ole Trygve og Tom Fredrik


Søndag 21. kl 19.00 Kveldsmøte Monica Hammari taler.
Sang og musikk ved Ole Trygve og Tom Fredrik


Søndag 04/8 kl 19.00 Kveldsmøte Monica Hammari taler


MERK TIDEN, ALLE MØTENE BEGYNNER KL 19.00


Forstander starter opp igjen fra onsdag 7 august. Ny møteplan for august kommer senere.VELKOMMEN TIL SOMMERENS MØTER