Møteplan


JUNI       


Mandag          20.06     Bønn kl. 19.00

Onsdag          22.06     Møte kl. 19.00 Milla Kristensen synger og taler (Siste  onsdags møte før sommeren)

Søndag          26.06     Kveldsmøte kl. 18.00  Nattverd  Terje Tveiten taler 

                                     Sang v/  Tom m/ team


Mandag          27.06     Bønn kl. 19.00  (Siste bønnemøte før sommeren )


SOMMERENS MØTER:


JULI   

Søndag          03.07    Kveldsmøte kl. 18.00  

                                    Milla Kristensen taler 

                                    Sang v/  Åse Marie m/ team


Søndag          17.07     Kveldsmøte kl. 18.00  

                                    Ørnulf Ange taler 

                                    Sang v/  Tom m/ team


Søndag          31.07     Kveldsmøte kl. 18.00  

                                    Frank Sakariassen taler 

                                    Sang v/  Åse Marie m/ team


AUGUST

Søndag          07.08     Kveldsmøte kl. 18.00  

                                    Terje Tveiten taler 


Alle er varmt velkommen til møtene.


Vi ønsker alle våre medlemmer og møtebesøkende

en Velsignet sommer.