Møteplan


OKTOBER


Mandag 18. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 20. kl. 19           Bibeltime v/ Terje Tveiten

Torsdag 21. kl. 10          Formiddagsbønn

Fredag 22.  kl. 19           Kveldstreff v/ Terje Tveiten

Søndag 24. kl. 18           Terje Tveiten taler

                                     Åse Marie m/ team synger


Mandag 25. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 27. kl. 19           Bibeltime v/ Terje Tveiten

Torsdag 28. kl. 10          Formiddagsbønn

Søndag 31. kl. 18           John Langerud taler

                                    Rakel og Ruben Edvardsen synger


NOVEMBER


Mandag 1. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 3. kl. 19           Bibeltime v/ Terje Tveiten

                                   Tema: Jesus kommer igjen. Del 1

Torsdag 4. kl. 10          Formiddagsbønn

Fredag 5.  kl. 19          Kveldstreff v/ John Langerud

Søndag 7.  kl. 18          Terje Tveiten taler

                                  Betelmusikken synger


Mandag 8. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 10 . kl. 19          Bibeltime v/ Terje Tveiten

                                   Tema: Jesus kommer igjen. Del 2

Torsdag 11. kl. 10          Formiddagsbønn

Søndag 14. kl. 18          Milla Kristensen taler

                                   Enrique synger


Mandag 15. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 17. kl. 19           Bibeltime v/ Terje Tveiten

                                   Tema: Jesus kommer igjen. Del 3

Torsdag 18. kl. 10          Formiddagsbønn

Fredag 19.  kl. 19          Kveldstreff v/Terje Tveiten

Søndag 21. kl. 17         Innsettelsesfest / Årsfest

                                   Terje Tveiten taler

                                   Åse Marie m/team synger


Mandag 22. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 24 . kl. 19          Bibeltime v/ Terje Tveiten

                                   Tema: Jesus kommer igjen. Del 4

Torsdag 25. kl. 10          Formiddagsbønn

Søndag 28. kl. 18          Terje Tveiten taler

                                    Nattverd


Mandag 29. kl. 19          Bønnemøte


Alle er varmt velkommen til møtene.