Misjon.

Betel`s misjonsarbeid.

Menigheten Betel er, og har alltid vært en misjonsmenighet.
Nå for tiden støtter vi misjonsarbeid på flere kontinenter, bl. a:

     

KABA (Kristent arbeid blant arabere).

Israel ( Barnemisjon og Barnesykehus)

Pastor i XBE Bethany i Kolomvia, Ukrainia

Vi støtter også div. "misjons-arbeid" i NorgeVårt misjonsarbeid trenger midler og mye forbønn.