Fotoalbum

Årsfest, med innsettelse av Forstander, Eldste og Menighetstjener
Årsfest, med innsettelse av Forstander, Eldste og Menighetstjener
Forbønn for Eldste og Menighetstjener
Forbønn for Eldste og Menighetstjener
Stor glede når vi har dåp, og troende legges til menigheten.
Stor glede når vi har dåp, og troende legges til menigheten.
Bjørnar Baann ønskes velkommen i menigheten
Bjørnar Baann ønskes velkommen i menigheten
Vivian og Ronny Berstad ønskes velkommen som nye medlemmer
Vivian og Ronny Berstad ønskes velkommen som nye medlemmer
Forbønn for Terje Tveiten som fast forkynner.
Forbønn for Terje Tveiten som fast forkynner.
Dåp av Elisabeth Lindhjem
Dåp av Elisabeth Lindhjem
Innsettelse av Ludvik Karlsen som forstander
Innsettelse av Ludvik Karlsen som forstander
Brødrene ber for Johnny Iversen som går inn som eldste.
Brødrene ber for Johnny Iversen som går inn som eldste.
Forbønn for for de som går inn som tjenere . Cecilie Eriksen og Dagfinn Lindhjem.
Forbønn for for de som går inn som tjenere . Cecilie Eriksen og Dagfinn Lindhjem.
Årsfest 2017: Forbønn for 2 nye menighetstjenerinner og ny sekretær
Årsfest 2017: Forbønn for 2 nye menighetstjenerinner og ny sekretær
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Jubileumsfest, 30 år
Juleverksted 2013: 70 barn og voksne var samlet denne lørdagen.
Juleverksted 2013: 70 barn og voksne var samlet denne lørdagen.
Samlingsfest 2013
Samlingsfest 2013
Samlingsfest 2013
Samlingsfest 2013
Samlingsfest 2013
Samlingsfest 2013
Samlingsfest 2013
Samlingsfest 2013
Årsfest 2013
Årsfest 2013
Årsfest 2013: Innsetting av Eldste
Årsfest 2013: Innsetting av Eldste
Årsfest 2013
Årsfest 2013
Årsfest 2013: Innsetting av Frivillige og Tjenere
Årsfest 2013: Innsetting av Frivillige og Tjenere
Jenny H synger takkeverset for oss på Kveldstreff.
Jenny H synger takkeverset for oss på Kveldstreff.
Sang av venner fra Eritrea på misjonsmøte 3.febr.-13
Sang av venner fra Eritrea på misjonsmøte 3.febr.-13
Evangelieteamet fra Arendal synger på Kveldstreffet.
Evangelieteamet fra Arendal synger på Kveldstreffet.
Grendlandsteamet.
Grendlandsteamet.
Ole Trygve og Tom spilte og sang på festen.
Ole Trygve og Tom spilte og sang på festen.
Nyttårsaftens fest 2010
Nyttårsaftens fest 2010
Dagfinn Lindhjem taler på et kveldstreff, fredagskveld.
Dagfinn Lindhjem taler på et kveldstreff, fredagskveld.
Toril Torp Kjendal spiller godt på piano.
Toril Torp Kjendal spiller godt på piano.
Øystein Arvesen ledet festen.
Øystein Arvesen ledet festen.
Tore Kristiansen sang Åge`s sanger.
Tore Kristiansen sang Åge`s sanger.
Bjørnar Lillegren synger og spiller.
Bjørnar Lillegren synger og spiller.

Velkommen til vårt album.
Vi vil legge ut bilder her når det er noe spesielt i vår menighet.Det er en liten tekst under hvert bilde.