Info om møter og samlinger

Betel, Heistad.


Mandag  kl. 19:  Bønnemøte    

Onsdag kl. 19: Bønn- og vitnemøte, bibeltime eller en som deler ordet med oss     

Torsdag kl.10: Formiddagsbønn 

Annenhver fredag er det kveldstreff kl. 19, der det er forskjellige sangere og predikanter til stede.

Det er mye sang og musikk.
Bevertningen består av pizza, pølser og rundstykker, brus, kaffe, te og kaker.


Søndag er det møte med tale og sang