Eldsteråd/Lederrådet

Forstander


Terje Tveiten               tlf: 416 91 579

Kontortid:
Partallsuker:      Mandag kl. 11 - 14 og Fredag kl. 14 - 17

Eldsterådet


Dagfinn Lindhjem              tlf: 996 97 369

Ørnulf Ange                       tlf. 959 95 231


Lederrådet


Cecilie Eriksen       Menighetstjener

Beate Johansen     Menighetstjener

Harald Wenaas      Sekretær

Andre tjenester

Kveldstreff:                      Harald Einar Halvorsen

Misjonsråd:                      Nora Lindhjem  

Kjøkkenansvarlig:            Solveig Lillegrend

Økonomi og innkjøp:       Ørnulf Ange

Regnskapsfører:             HN Regnskap v/Hanne Nielsen  

Menighetstjenere:          

Gudleif Hansen

Ørnulf Ange

Reidun Hammari

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Nora Lindhjem

Velenkini Mæland