Eldsteråd/Lederrådet

Forstander


Terje Tveiten               tlf: 416 91 579

Kontortid:
Partallsuker:      Mandag kl. 11 - 14 og Fredag kl. 14 - 17

Eldsterådet


Dagfinn Lindhjem              tlf: 996 97 369

Ørnulf Ange                       tlf. 959 95 231


Lederrådet

Menighetstjenere:          

Gudleif Hansen

Dagfinn Lindhjem

Ørnulf Ange

Reidun Hammari

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Nora Lindhjem

Harald Wenaas           Sekretær

Andre tjenester

Kveldstreff:                      Harald Einar Halvorsen

Misjonsråd:                      Nora Lindhjem  

Kjøkkenansvarlig:            Solveig Lillegrend

Økonomi og innkjøp:       Ørnulf Ange

Regnskapsfører:             HN Regnskap v/Hanne Nielsen