Eldsteråd/Lederrådet

Forstander


Terje Tveiten               tlf: 416 91 579

Kontortid:
Partallsuker:      Mandag kl. 11 - 14 og Fredag kl. 14 - 17

Eldsterådet


Dagfinn Lindhjem              tlf: 996 97 369


Lederrådet

Menighetstjenere:          

Gudleif Hansen

Ørnulf Ange

 

Menighetstjenerinner:


Åse Marie Wenaas            

Reidun Hammari

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Sekretær:               Harald Wenaas

Regnskapsfører:    HN Regnskap v/Hanne Nielsen                     
 

Andre tjenester

Kveldstreff:                             Harald Einar Halvorsen

Misjonsråd:                             Nora Lindhjem  

Kjøkkenansvarlig:                   Solveig Lillegrend

Økonomi og innkjøp:              Ørnulf Ange