Misjon.

Betel`s misjonsarbeid.

Menigheten Betel er, og har alltid vært en misjonsmenighet.
Nå for tiden støtter vi misjonsarbeid på flere kontinenter.
I Bolivia er vi med på to forskjellige steder hvor det drives barnehjem, skoler og matutdeling blandt de fattige.
Det er også evangelister som når nye folkegrupper med evangeliet og det dannes nye menigheter.
Her er det Berit Tørre Stokset som er kontaktperson.
Vi er også med i KABA (Kristent arbeid blant arabere), vi gir støtte til Israel: Barnemisjon og Barnesykehus, og vi støtter Ukraina


Vårt misjonsarbeid trenger midler og mye forbønn.

ORURO - MISJON.


Oruro misjonen er et misjonsarbeid i Bolivia ledet av Berit Tørre Stokset.
Da hun ble alene i 1989, måtte hun regne med at misjonsarbeidet i Bolivia var et avsluttet kapitel.
Men slik ble det ikke. Gode og trofaste misjonsvenner i Telemark og andre steder fortsatte å gi penger til det misjonsarbeidet som var påbegynt, og som nå kunne fortsette gjennom nasjonale medarbeidere.
Også skjedde det utrolige, at i stedenfor avsluttning, ble det intensivering og utvidelse av arbeidet der.

Det skjedde endel andre ting også den tiden. 1992 giftet Berit seg med Mindor Stokset i Klippen, Jørpeland.
Misjonsarbeidet hadde da ikke noe navn, men så nå ble Berit menighetens ulønnede misjonær, og navnet på misjonsarbeidet ble Oruromisjonen.
Oruro er navn på byen i høylandet der barnehjemmet Betania var bygd i 1989, og der ble det bygget en ny kirke i 1993.
Oruro var et senter for arbeidet de kommende årene.
Nasjonale medarbeiderne var drivende, og det ble bygget menigheter og kirker både i høylandet og i lavlandet.
Mest kjent var pastor Santos, som har vært en evangelist av Guds nåde innover Altiplano, høylandet.
Han er aymara-indianer. Etter hvert så bygget han opp flere ti-talls små menigheter i landsbyene oppe i fjellene.

I Cochabamba ble det bygget opp et senter på en tomtsom ble gitt til misjonen. Der ble det etter hvert drevet et barnehjem, bibelskole og etter noen år an stor helseklinikk.
Men hele tiden var det menighetsbyggende arbeid som stod først.
Det ble også satt igang hjelpeprosjekter for fattige barn som fikk mat og leksehjelp i misjonens lokaler i Cochabamba og Oruro. Oså kalt mødreprosjekt for fattige mødre og deres barn i Oruro.
Nytt permanent barnehjem ble bygget i Cochabamba.

Pastor Santos hadde hørt at det var kannibalstammer inne i fjellene i høylandet.
For noen år siden åpnet det seg muligheter til å ta opp evangelisk arbeid blandt disse folkene.
Et arbeid som nå omfatter Cacachaca-stammen og Laymes-stammen og Chipaia-stammen.
Kort tid etter ble det bygget opp et enkelt barnehjem for foreldreløse barn i landsbyen Uritaca.
Nå taes det ibruk et elevhjem i landsbyen Challapata, for elever som kan få videre skolegang, utover de 5 årene de går i de enkelte landsbyskolene.

Siste utviklingen er at ansvaret må fordeles på flere.
Idag er det Kjersti og Eivind Larsen fra Porsgrunn som har ansvaret for barnehjemmet Betania i Oruro.
Ingvild Riis og Aija Ruka Tørre har ansvaret for det nye barnehjemmet Valle Hermoso i Cochabamba og Rune Einarborg har ansvaret for barnehjemmet i Uritaca og det nye elevhjemmet i Challapata.
Berit han nå konsentrert seg om det evangeliserende og menighetsbyggende arbeid i fjellene som Santos står i Caracollo.
Be for arbeidet.
Berit Tørre Stokset.

Berit Tørre og Mindor Stokset.

Bolivia kart og flagg.

K.A.B.A.

Kristne Arbeidere Blant Arabere.

Konverterte muslimer viser veien.
Vårt fokus som misjonsorganisasjon er å nå arabere- spesielt muslimer- med evangeliet.
Daglig leder og flere av medarbeiderne er konventerte muslimer. Alle har vokst opp i Midtøsten eller Nord-Afrika, og har personlig erfaring fra arabisk kultur og islamsk religion.Dette gjør at vi når inn bak forhenget som ofte hindrer vestlig misjonsarbeid blant arabere.

Lokal arabisk stab.
Med base i Midtøsten og Nord-Afrika arbeider vår lokale stab med forkynnelse, ledertrening og oppfølgingsarbeid.
Tilfluktssteder.
Når konverterte muslimer blir forfulgt og forkastet av sin muslimske familie og sine venner, trenger de hjelp for å overleve.
K.A.B.A. har hemmelige oppholdssteder for den type flykning.
Personlig oppfølging.
Siden K.A.B.A. ble stiftet i 1992, har tusenvis av muslimer fått høre evangeliet, og K.A.B.A. mottar stadig brev og e-poster fra mer enn 48 land med forespørsel om litteratur og spørsmål om kristen tro.
Mange av brevene inneholder personlige tilbakemeldinger fra seere av programmet "Veien", og fantastiske vitnesbyrd om hvordan mennesker har mottatt Jesus Kristus som sin personlige Frelser.
KABA produserer TV-programmet "Veien".  Dette sendes over satelitt i Midtøsten, Nord-Afrika, Amerika og Europa i tillegg til web-TV på   www.cmaa.us
Det inneholder arabisk musikk og bibelundervisning, blir produsert i våre moderne TV-studioer i Norge og Midtøsten. Med over 200 produserte programmer, flere ukentlige TV-sendinger når vi da også 48 land i Midtøsten.SØSTERMISJONEN.

Søstemisjonen har desverre blitt lagt ned pga vanskelig å rekruttere nye medlemmer.

Det er mulig å levere tøy direkte til Estlandhjelpen ( gamle Gilde Slakteri på Kjørbekk)