Fast givertjeneste

Menighetens inntekter er i all hovedsak gaveinntekter.

Vi tror på Bibelens prinsipp om tiende som vi bl. a finner i Mal 3,10:

Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten sier Herren, Allhærs Gud.  Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.Mal 3,10

 
Å gi penger er en måte å tjene Gud på, en gudstjeneste, og det gjør at Gud blir takket. 2. Korinterbrev 9:6-12 gjør det klar at utover tienden er det opp til den enkelte hva man har lyst til å gi:
 
Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,
ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud.   2. Korinterbrev 9:6-12

Ved å gi penger til Betel kan du i 2017 også trekke fra inntil kr 30.000 i din skattbare inntekt på selvangivelsen (se skatteetaten for oppdatert informasjon). For å få denne muligheten må dine gaver registreres med ditt personnummer. 

TA KONTAKT MED MENIGHETENS KASSERER FOR REGISTRERINGSSKJEMA.