Israel

Israel

Gjennom flere år har vi foruten Israelmøter, også samlet inn penger til Eitanim psykiatriske sykehus i Israel.
Der bor det barn og unge med forskjellige funksjonshemninger.
Disse barna finner du ikke på lekeplasser eller i gatene, men de oppholder seg på sykehusets områder.
De er helt avhengig av at andre tar seg av dem, og de vil alltid være barn som trenger hjelp og trygghet.
På forsommeren sender vi de inntil da de innsamlede pengene pluss et offer fra kveldstreffet, som skal gå til sommerturer og andre sommeraktiviteter.
Etter  sommerferien samler vi inn penger som blir sendt dem til jul/nyttår.

Matteus evangelium. 25:40
Hva dere har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot meg.

Ellers ser vi at det å trøste Israel og å be for dem er viktig i våre dager.
Vi merker at vi blir nidkjære for dette landet som Gud har sånn omsorg for.
Vi får ta del i den frelsen som Han har beredet for dem.
Vi ber om fred for Jerusalem!

Thorild L. Halvorsen.

Israel, Guds folk.

Du kan gå på linkene og se på de som har med Israel å gjøre.
Der kan du få mye god informasjon og nyheter om det som er i Midt-Østen.

Ordet og Israel, miff som er: med Israel for fred og
Karmen.
Sjibbolet som er pinsebevegelsens eget opplysningsside om landet.
Her vil du få se masse gode nyheter.

Vær med å velsigne Israel.

Israel er Guds utvalgte folk.
Så den som forbanner det, skal Gud forbanne, men den som velsigner det, skal Gud velsigne.

Jerusalem med bymuren ved daggry.

Israel-møte.

Torsdag 26.mai 2011   hadde vi invitert Arvid Bentsen som reiser rundt for DEN KRISTNE AMBASADEN I JERUSALEM til oss på Betel, Heistad.
Det var helt fullt. ca.140 stk. på dette.
Stort var det å se så mange som kom fra mange menigheter fra øst og vest, syd og nord.
Mange er vi som ønsker å stå på muren og be for for og velsigne Guds eget eiedomsfolk.
Dette folket som lider under så mye urettferdighet.
Vi skylder og velsigne dette landet.
Takk til dere som var med å gjøre denne dagen så spesiell.

Hilsen Thorild Lovise Halvorsen.
Arvid Bentsen taler.

Kartet over Israel 2011