Eldsteråd/Lederrådet

Eldsterådet


Johnny Iversen                 tlf: 932 57 033

Øystein Arvesen                tlf: 952 81 966   

Lederrådet

Menighetstjenere:          

Frank Sakariassen

Dagfinn Lindhjem

Jan Helge Moland

Kjell Noor

Menighetstjenerinner:


Åse Marie Wenaas            

Reidun Hammari

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Menigh.sekretær:                     Harald Wenaas

Menigh.kasserer:                      Toril Torp    

Andre tjenester

Bønneleder:                             Monica Moland  

Kveldstreff:                             Harald Einar Halvorsen

Leder for Betelmusikken:         Alf Stenbakken

Kjøkkenansvarlig:                     Kirsti Arvesen       

Misjonsråd:                              Monica Moland  (Leder)      

                                               Nora Lindhjem  

                                               Reidun Hammari

                                               Øystein Arvesen