Eldsteråd/Lederrådet

Eldsterådet


Dagfinn Lindhjem             tlf: 996 97 369


Lederrådet

Menighetstjenere:          

Bernt Eriksen 

Gudleif Hansen

 

Menighetstjenerinner:


Åse Marie Wenaas            

Reidun Hammari

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Menigh.sekretær:                     Harald Wenaas

Menigheten regnskapsfører:      HN Regnskap v/Hanne Nielsen                       

Andre tjenester

Bønneleder:                             Monica Eriksen  

Kveldstreff:                             Harald Einar Halvorsen

Leder for Betelmusikken:         Alf Stenbakken

Misjonsråd:                              Nora Lindhjem (leder)