Eldsteråd/Lederrådet

Eldsteråd


      

Ørnulf Ange                       tlf: 959 95 231

Lederrådet

Menighetstjenere:  
Harald Wenaas
Åse Marie Wenaas            
Anne-Lise Langård

Reidun Hammari  

Bjørg Ange
     
   

Menigh.sekretær:                     Harald Wenaas

Menigh.kasserer:                      Toril Torp Kjendal

Misjonsråd:                               Gisle Langård

                                                Tordis Iversen

                                                Nora Lindhjem

Kjøkkenansv:                            Åse Marie Wenaas  
                                                Anne-Lise Langård

Kveldstreff:                              Harald Einar Halvorsen

Møtevert-kontakt:                     Åse Marie Wenaas  

Musikkleder:                             Alf Stenbakken

Bønneleder:                             Johnny Iversen