Eldsteråd/Lederrådet

Eldsterådet


Johnny Iversen                 tlf: 932 57 033 (ledende eldste)     

Dagfinn Lindhjem             tlf: 996 97 369


Lederrådet

Menighetstjenere:          

Bernt Eriksen 

Gudleif Hansen

 

Menighetstjenerinner:


Åse Marie Wenaas            

Reidun Hammari

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Menigh.sekretær:                     Harald Wenaas

 Menigheten regnskapsfører:     HN Regnskap v/Hanne Nielsen                      

Andre tjenester

Bønneleder:                             Monica Moland 

Kveldstreff:                             Harald Einar Halvorsen

Leder for Betelmusikken:         Alf Stenbakken

Kjøkkenansvarlig:                     Nina Sakariassen    

Misjonsråd:                              Nora Lindhjem (leder)