Eldsteråd/Lederrådet

Eldsterådet


Johnny Iversen                 tlf: 932 57 033 (ledende eldste)

     

Frank Sakariassen             tlf: 986 96 036 

Dagfinn Lindhjem             tlf: 996 97 369


Lederrådet

Menighetstjenere:          

 Bernt Eriksen 

Menighetstjenerinner:


Åse Marie Wenaas            

Reidun Hammari

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Menigh.sekretær:                     Harald Wenaas

Menigh.kasserer:                      Kirsti Arvesen  

Andre tjenester

Bønneleder:                             Monica Moland 

Kveldstreff:                             Harald Einar Halvorsen

Leder for Betelmusikken:         Alf Stenbakken

Kjøkkenansvarlig:                     Kirsti Arvesen    

Misjonsråd:                              Nora Lindhjem (leder)