Eldsteråd/Lederrådet

Eldsterådet


Ørnulf Ange                       tlf: 959 95 231 

Lederrådet

Menighetstjenere:          

Øistein Arvesen

Jan Helge Moland

Kjell Noor

Menighetstjenerinner:


Åse Marie Wenaas            

Reidun Hammari

Monica Moland

Beate Johansen 

Menigh.sekretær:                     Harald Wenaas

Menigh.kasserer:                      Toril Torp


Andre tjenester

Bønneleder:                             Monica Moland  

Møtevert-kontakt:                     Åse Marie Wenaas      

Kveldstreff:                              Harald Einar Halvorsen

Leder for Betelmusikken:          Alf Stenbakken

Kjøkkenansvarlig:                     Åse Marie Wenaas  

Misjonsråd:                               Nora Lindhjem

                                                Monica Moland

                                                Reidun Hammari

                                                Øistein Arvesen