Eldsteråd/Lederrådet

Eldsterådet


Ørnulf Ange                     tlf: 959 95 231 

Johnny Iversen                 tlf: 932 57 033

Lederrådet

Menighetstjenere:          

Øystein Arvesen

Dagfinn Lindhjem

Jan Helge Moland

Kjell Noor

Menighetstjenerinner:


Åse Marie Wenaas            

Reidun Hammari

Cecilie Eriksen

Beate Johansen 

Menigh.sekretær:                     Harald Wenaas

Menigh.kasserer:                      Toril Torp    

Andre tjenester

Bønneleder:                             Monica Moland  

Kveldstreff:                             Harald Einar Halvorsen

Leder for Betelmusikken:         Alf Stenbakken

Kjøkkenansvarlig:                     Kirsti Arvesen       

Misjonsråd:                              Monica Moland  (Leder)      

                                               Nora Lindhjem  

                                               Reidun Hammari

                                               Øystein Arvesen