Vi praktiserer dåp i full nedykkelse.

Dåp

 

Bibelsk dåp.

Barnevelsignelse.
Barna legger vi hånden på og velsigner de med å be for barnet og foreldrene.
Som Jesus sa det selv;
 La de små barn komme til meg og hindre dem ikke fra å komme til meg! For himlenes rike hører dem til.
Og han la hendene Sine på dem og dro derfra.
(Matt.evang. kap.19.vers 14. og 15.)

"Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn." Salme 127; 3.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

DÅP
  betyr full nedykkelse.
Dåp - Bàptisma, av bàptõ, er dyppe.
Neddykke/senke.

Død og oppstandelse med Kristus.
Frelst, komme til tro, omvendelse.
Så bli døpt deretter tillakt menigheten.
Dåp er en samvittighets pakt mellom mennesket og Gud.
(1.Peters brev. kap.3. vers 21)
Efeserbrevet står det i kap.4 vers 5.
Det er èn Herre, èn tro, èn dåp.

Apostlenes gjerninger kap.2. vers 38.
Da sa Peter til dem:
 "Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave".

kap.8,vers 12.
Men da de trodde Filip, som forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn, ble både menn og kvinner døpt.


Samtidig så står det i vers 41 og 42
De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt.
Og den dagen ble det omkring tre tusen sjeler lakt til de andre.
Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved aposlenes lære, undervisning, og ved samfunnet (menigheten), ved brødsbrytelsen og ved bønnene.


Bibelen forteller i Apostlenes gjerninger kap.8 versene fra 26 til og med vers 39.
Her står det om Filip som dro ut i ørkenen på en øde vei og fikk se en etiopisk mann, en hoffmann. Han satt i en vogn å leste fra profeten Jesaja.
Filip spør han; "skjønner du det du leser? hoffmannen svarer; "hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg" ?
Da fikk Filip forkynt evangeliet om Jesus for han. Så fikk hoffmannen se at det var vann der de kjørte framover.
"Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?"
Da sa Filip; "Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje".
Hoffmannen svarte å sa;
 "jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn".
Så befalte han at vognen skulle stanse. Og Filip og hoffmannen gikk ned i vannet og han døpte ham.

Romerbrevet 6.kap. vers 4.
Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal vi vandre i et nytt liv.


Ordlyden ved dåpen er;
 "På din egen tro og bekjennelse og på Jesu Kristi befaling, døper jeg deg til Kristus, I Faderen, sønnen og Den Hellige ånds navn".
                          #
Så dyppes en under og opp igjen med en gang.
                         #
Så sies det;
"Oppreist for å vandre i nytt liv med Kristus"!
######################################
Dette er bare et lite utdrag av hva som står i Bibelen om den kristne dåp.
Så slå opp på de stedene som er omtalt her og les mere selv og bli overbevist av Bibelen.

Far og datter døpes av Ørnulf Ange, 26.11.2017