Info om møter og samlinger

Betel, Heistad.

SE MØTEPLAN FOR AKTIVITETER I "KORONA-PERIODEN" 


Formiddagsbønn: Mandag og torsdag fra kl. 10 til 12    


På onsdager er det Bønn- og vitnemøte, bibeltime eller en som deler ordet med oss     


Bønnemøte er det annenhver fredag.  Vi ber for og med hverandre og det er åpent for vitnesbyrd.


Annenhver fredag er det kveldstreff, der det er forskjellige sangere og predikanter til stede.
Det er mye sang og musikk.
Bevertningen består av pizza, pølser og rundstykker, brus, kaffe, te og kaker.


Søndag er det møte med preken og sang