Info om møter og samlinger

Betel, Heistad.

      

Formiddagsbønn: Mandag og torsdag fra kl. 10 til 12


På onsdager er det som oftest Bønn- og vitnemøte


Bønnemøte er det annenhver fredag.  Vi ber for og med hverandre og det er åpent for vitnesbyrd.


Annenhver fredag er det kveldstreff, der det er forskjellige sangere og predikanter til stede.
Det er mye sang og musikk.
Bevertningen består av pizza, pølser og rundstykker, brus, kaffe, te og kaker.