Info om møter og samlinger

Betel, Heistad.

Onsdag er det som oftest Bønn og Vitnemøte.

Formiddagsbønn: Mandag fra kl. 11 til 13

Morgenbønn: Tirsdag og torsdag fra kl. 6 til 8


Bønnemøte er det annenhver fredag. Vi ber for og med hverandre og det er åpent for vitnesbyrd.

Annenhver fredag er det kveldstreff, der det er forskjellige sangere og predikanter til stede.
Det er mye sang og musikk.
Bevertningen består av pizza, pølser og rundstykker, brus, kaffe, te og kaker.