Møteplan


April

Mandag 12.  kl 19.00.        Bønnemøte


Vi kommer tilbake med mer informasjon om møter fremover.

Vi tar forbehold om at det er lovlig å samles ihht. enhver tids gjeldene korona-regler.

Alle er varmt velkommen til møtene.