Møteplan


SEPTEMBER

Mandag 20. kl. 19          Bønnemøte

Torsdag 23. kl. 10          Formiddagsbønn

Fredag 24.  kl 19            Kveldstreff, Tore Kristiansen m/flere

Søndag 26.  kl 18           Terje Tveiten taler.

                                    Åse Marie m/team synger


Mandag 27. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 29. kl. 19          Bibeltime v/ Eigil Rognlien

                                    Jerusalems historie

Torsdag 30. kl. 10          Formiddagsbønn


OKTOBER

Søndag 3.  Kl 18          Terje Tveiten taler

                                   Dåp


Mandag 4. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 6. kl. 19           Bibeltime v/ Eigil Rognlien

                                   "Nedbudkanesars drømmesyn"  Del 1

Torsdag 7. kl. 10          Formiddagsbønn

Fredag 8.  kl 19            Kveldstreff v/ Kari og Jon Nettum

Søndag 10.  Kl 18          Eirik Syvertsen taler

                                    Betelmusikken synger


Mandag 11. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 13. kl. 19          Bibeltime v/ Eigil Rognlien

                                    "Nedbudkanesars drømmesyn"  Del 2

Torsdag 14. kl. 10          Formiddagsbønn

Søndag 17.  Kl 18           Frank Sakariassen taler

                                     Enrique synger


Mandag 18. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 20. kl. 19           Bibeltime v/ Terje Tveiten

Torsdag 21. kl. 10          Formiddagsbønn

Fredag 22.  kl 19            Kveldstreff v/ Terje Tveiten

Søndag 24.  Kl 18           Terje Tveiten taler

                                     Åse Marie m/ team synger


Mandag 25. kl. 19          Bønnemøte

Onsdag 27. kl. 19           Bibeltime v/ Terje Tveiten

Torsdag 28. kl. 10          Formiddagsbønn

Søndag 31.  Kl 18


Vi tar forbehold om at det er lovlig å samles ihht. enhver tids gjeldene korona-regler.

Alle er varmt velkommen til møtene.